BÀI NỔI BẬT

ĐỌC TAM QUỐC - LUẬN KINH DOANH (KỲ 4)

Đọc Tam Quốc Luận Kinh Doanh - Kỳ 4:

Quan Vũ: phá tan sự nghiệp nhà Thục Hán chỉ vì coi thường đối tác chiến lược?

Quan Vũ cũng được gọi là Quan Công tự là Vân Trường là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán theo cách nói của tiểu thuyếtTam Quốc diễn nghĩa, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Ông là anh em kết nghĩa với Lưu Bị vàTrương Phi.

Quan Vũ tài giỏi như thế nào, hẳn đa số người đọc đều đã biết, nhưng ông lại mắc một sai lầm lớn mà có lẽ vì thế mà sự nghiệp nhà Thục Hán diệt vong.

Năm 215, thấy tình hình bất lợi và không thể dùng vũ lực đoạt lại các quận đã mất, Lưu Bị đành phải nhượng bộ Tôn Quyền, đề nghị chính thức công nhận chủ quyền 3 quận Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa cho Đông Ngô, xin đổi lấy Nam quận. Tôn Quyền chấp thuận giảng hòa, phân chia lại Kinh châu, lấy sông Tương Thủy làm ranh giới. Quan Vũ tiếp nhận quận Giang Lăng, tướng của Tôn Quyền là Trình Phổ giao lại Giang Lăng, về giữ chức thái thú Giang Hạ.

Tôn Quyền sau đó tiếp tục muốn củng cố tình thân với Lưu Bị, bèn sai sứ giả đến xin cầu hôn con gái Quan Vũ cho con trai mình. Tuy nhiên, Quan Vũ không nhận thức được tầm quan trọng của liên minh Tôn – Lưu như Gia Cát Lượng từng nhấn mạnh, không những ông từ chối mà còn nhục mạ Tôn Quyền. Ông quát vào mặt sứ giả Đông Ngô:

Con gái ta như loài hổ, lại thèm gả cho loài chó à!

Từ đó quan hệ giữa Đông Ngô và Kinh châu lại căng thẳng hơn trước. Người duy nhất chủ trương giữ hòa khí với Lưu Bị là Lỗ Túc đã qua đời nên Tôn Quyền chủ trương ngả theo Tào Tháo để lấy toàn bộ Kinh châu.

Và sau này khi Quan Vũ đem quân đi đánh Tào, Lã Mông đã đánh úp Giang Lăng nơi ông vốn chịu trách nhiệm canh giữ.

Quan Vũ vốn hay yêu quý sĩ tốt nhưng lại coi thường các sĩ phu. Vì vậy hai tướng My Phương và Phó Sĩ Nhân vẫn bất mãn với ôn. Lã Mông bất thần kéo đến, My Phương và Phó Sĩ Nhân theo lời thư dụ của Lã Mông, không giao chiến đã đầu hàng, dâng Giang Lăng và thành Công An cho Tôn Quyền.

Quan Vũ đánh trận thua, quay về Giang Lăng thì thành đã mất, không chạy thoát khỏi quân Ngô nên bị bắt, chém đầu sau khi từ chối chiêu hàng.

Sau khi Quan Vũ chết, Lưu Bị và Trương Phi đem quân đánh Ngô nhưng thất bại. Trương Phi vì nôn nóng trả thù cho anh mà bị thủ hạ phản bội chém chết. Lưu Bị thua trận, về sau cũng ốm mà chết. Nhà Thục Hán dần suy vong.

Mọi sự suy tàn, phải chăng đều bắt đầu từ khi Quan Vũ từ chối gả con gái mình cho con trai của Tôn Quyền?

Vốn Thục Ngô liên minh, khó khắn lắm mới tạo ra thế chân vạc chia 3 thiên hạ, chỉ vì sự nóng nảy, kiêu ngạo của Quan Vũ mà tan rã

Trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trở nên thành công nhờ những đối tác chiến lược, mối quan hệ chắc cũng không khác Thục – Ngô. Nhưng chọn sai người phụ trách chăm sóc các mối quan hệ này (giám đốc đối ngoại?) mà làm tan rã liên minh. Từ đó mà suy tàn?

Một việc nữa cần lưu ý là chính việc trọng võ tướng (nhân viên có khả năng triển khai, hành động tốt) mà coi thường sĩ phu (người tư vấn, người hoạch định) mà Quan Vũ thất bại thảm hại. Nhất là trong môi trường kinh doanh như ngày nay, có lẽ sĩ phu (người tư vấn) còn có đôi chút quan trọng hơn cả người làm trực tiếp…

Đọc lại kì 3: Cái chết của Trương Phi

Hoặc Đăng ký đón đọc tiếp kỳ 5 thứ 2 ngày 2/3/2015

BÀI MỚI NHẤT