BÀI NỔI BẬT

ĐỌC TAM QUỐC - LUẬN KINH DOANH (KỲ 3)

ĐỌC TAM QUỐC LUẬN KINH DOANH

KỲ 3: CÁI CHẾT CỦA TRƯƠNG PHI

Trương Phi, tự là Dực Đức, xuất thân trong một gia đình giàu có chuyên kinh doanh buôn bán rượu ở Trác Châu Hà Bắc. Mặc dù trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung có miêu tả về ông như một chiến thần, võ thuật vô song, chỉ một tiếng quát mà làm vỡ tim tướng Tào ở trận cầu Trường Bản, nhưng có rất nhiều tài liệu lịch sử khác lại nói đến ông như một người văn võ song toàn, rất giỏi thư pháp và lại còn rất đẹp trai!!!

Nhiều người cho rằng, Trương Phi là một người rất giỏi thư pháp trường phái “Bát Phân”, một trường phái thư pháp rất thịnh hành thời bấy giờ. “Xem chữ, luận người” thì có lẽ Trương Phi cũng không phải là người quá lỗ mãng, và càng không phải là người hữu dung vô mưu.

Ví như năm 214 Trương Phi đụng thái thú Ba quận là Nghiêm Nhạn. Nghiêm Nhan trí dũng song toàn, dựa vào thành trì ở vùng núi hiểm trở nên không quy phục. Trương Phi dùng mưu kế đánh bại và bắt sống Nghiêm Nhan. Trước sự khẳng khái của Nghiêm Nhan, ông cởi trói, trọng đãi Nghiêm Nhan, dụ được Nghiêm Nhan đầu hàng. Một người mưu trí, nghĩa dung đến mức chiêu hàng được Nghiêm Nhạn, một lão tường của Lưu Chương, thì chắc chắn không phải là kẻ hồ đồ?

Ấy vậy mà, Trương Phi lại chết vì sự nóng giận và hồ đồ của mình.

Sau khi Quan Vũ bị quân Đông Ngô lừa giết, Lưu Bị và Trương Phi vô cùng thương tiếc và quyết tâm trả thù cho Lưu Bị. Trong lúc đem quân đi đánh Ngô, ông yêu cầu quân lính phải rèn vũ khí và áo giáp màu trắng để thể hiện việc ông để tang Quan Vũ. Khi 2 tướng hầu là Trương Đạt và Phạm Cương kêu khó, ông đã đánh đập họ. Chính vì thế khi ông ngủ say, đã bị 2 tướng chém đầu và sau đó đầu hàng quân Ngô.

Bài học rút ra: làm nghiệp lớn, đừng hành động vì sự trả thù. Như một danh nhân đã nói “Sự tức giận giống như tự mình uống thuốc độc và hi vọng kẻ thù của mình chết”. Trong trường hợp của Trương Phi, điều đó thậm chí còn hiện thực hóa thành cái chết thảm của ông.

Biết rằng 3 anh em Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào, hẹn “không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày”. Nhưng nay đã làm nghiệp lớn, lập ra nước Thục Hán, mọi hành động của mình sẽ cần cân nhắc, tính toán cho muôn dân chứ không thể lấy tình cảm cá nhân áp lên quân dân của mình được.

Một bài học nữa đó chính là sự trung thành của quân. Nó nên được xây dựng trên những cảm xúc tốt đẹp như nể phục, yêu quý, kính trọng chứ không thể dựa trên nền tảng của đàn áp, bạo lực và xỉ nhục. Hai tướng của ông cũng là con người, có đủ cảm xúc Hỉ Nộ Ái Ố. Nếu như không bị ép đến bước đường cùng và quá sợ hãi, chắc họ đã không làm phản như vậy.

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐÓN ĐỌC CÁC BÁI VIẾT CỦA TÔI VÀO THỨ 2 HÀNG TUẦN!

BÀI MỚI NHẤT