BÀI NỔI BẬT

ĐỌC TAM QUỐC - LUẬN KINH DOANH (KỲ 2)

LƯU BỊ: BẬC THẦY VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ SĂN NHÂN SỰ GIỎI (HEADHUNT)?

Đây là series các bài viết tôi chia sẻ góc nhìn và cảm nhận của mình về mối quan hệ giữa những triết lý trong bộ sách nổi tiếng này với công việc kinh doanh của tôi.

Series các bài viết này 100% tôi tự viết, đề nghị khi copy ghi rõ nguồn www.nguyenquoctrung.com

Lưu Bị (Liu Bei) tự là Huyền Đức. Là một nhà chính trị, lãnh đạo kiệt xuất thời tam quốc, với sự giúp đỡ của Ngũ Hổ Tướng và quân sư tài ba Gia Cát Lượng đã chia 3 thiên hạ với Ngụy - Tào Táo và Ngô – Tôn Quyền để lập nên nhà Thục Hán.

Nếu mới đọc truyện tam quốc, không biết sẽ có bao nhiêu người có cùng quan điểm với tôi là Lưu Bị chả có tài cán gì??

Tôi chỉ hiểu ra tài của Lưu Bị khi tôi bắt đầu kinh doanh và đọc lại Tam Quốc lần thứ 2.

Bởi vì:

Khi Lưu Bị khởi sự, vốn liếng chả có 1 xu, Xuất thân là “chú của Vua Hán” được gọi là Hoàng Thúc nhưng thực ra là họ siêu xa (thời đại giờ hay gọi đùa là thấy người sang bắt quàng làm họ?). Cả nhà ông đều nghèo, sống bằng nghề đan giày bện chiếu mà kiếm sống.

Ông may mắn được Trương Phi, con của 1 gia đình giàu có chuyên bán rượu, kết nghĩa anh em, dốc hết gia sản vào để ông chiêu mộ nghĩa binh đánh giặc khăn vàng. Từ đó mà dần dần gây dựng nên cơ đồ. Chi tiết này không nhiều người đọc Tam Quốc chú ý đúng không?

Từ chuyện này tôi nhận ra rằng, Lưu Bị là bậc thầy của Huy Động Vốn.

Sau này, Lưu Bị lung lạc bốn bề, lúc theo Lã Bố, lúc theo Viên Thiệu, lúc hàng Tào Tháo, lúc thừa cơ về với Lưu Biểu mà từ đó có được Kinh Châu.

Nhiều sử gia và cả người đọc bình thường như tôi lúc đầu đều cho rằng ông không có chính kiến, không có tầm nhìn.

Nhưng đọc kĩ lại thấy, mỗi lần ông đầu hàng, đầu quân cho ai sau đó khi bỏ đi thì đều kéo được theo tướng giỏi, đồng thời làm cho chủ cũ của ông lụy bại. Tử Long, Mã Siêu, Hoàng Trung đều trở thành chiến tướng của ông vì những lí do như vậy.

Từ đó tôi nhận ra, Lưu Bị là bậc thầy về Tuyển Dụng Nhân Sự.

Trận Trường Bản, khi Lưu Bị rút quân bỏ chạy khỏi Tương Dương về Giang Lăng, truyện kể rằng có đến 10 vạn người dân phần vị sợ Tào Tháo, phần vì cảm phục Lưu Bị hiền nghĩa mà chạy loạn cùng tàn quân.

10 vạn người biết đến tài đức của Lưu Bị, Phải chăng là hiệu ứng của Viral Marketing?

Luận tài của Lưu Bị, thực ra như tôi chia sẻ ở trên chỉ là cho vui. Nhiều người nói ông là Ngụy Quân Tử, giả tạo. Cá nhân tôi thì lại thấy ông là một người rất đáng học hỏi trong kinh doanh.

Đăng ký để đón đọc tiếp kỳ 3 vào ngày 2/2/2015

BÀI MỚI NHẤT