BÀI NỔI BẬT

FOOD FOR THOUGHT - DISH 4

10392179_177750097845_6695413_n.jpg
FOOD FOR THOUGHT - DISH 4 THỰC PHẨM cho TƯ DUY - MÓN 4 (Tiếng Việt ở dưới)

“The start – up entrepreneurs are fool. Yes, that’s why they have no fear.”

- Nguyen Quoc Trung -

A lot of my students asked me about the mind set of successful entrepreneurs. Well, if they are successful writers, they sure have a lot of mindset that can be written down for you guys to discuss. But most entrepreneurs I have ever met in my life, from young pop-up businessmen to millionaires, really put mindset into the 2nd level while PASSION, in fact, is the number 1 die-die-must-have criteria of a self-help millionaire.

WHY?

  • Mind – set I believe can be learned while Passion is not.

  • Mind – set is logical while Passion is emotional. When you are young and want do a business, there is not much anything to decide logically rather than a burning desire to do something big to your life and your family

  • When you fail in business (you probably fail few times, haha), Mind-set helps you move on, but before that, Passion helps you stand up

  • Mindset helps you know how to choose the right team. Passion attracts people to join your team

  • People with the right mindset know how to leverage risks; people with passion have no fear of risks.

So, the most important thing I learn from the millionaires I have met, You MUST HAVE PASSION BEFORE YOU LEARN THE RIGHT MINDSET.

The tarot card of this Blog is THE FOOL: unaware of his surroundings, the fool begins his journey by wandering into the canal. He has not experience with life; therefore he has no fear of it.

Read more: Food for thought - Dish 3

------------------------------------------------------------------

"Doanh nhân khởi nghiệp là những kẻ ngốc. Vâng, đó là lý do tại sao họ không sợ hãi. "

- Nguyễn Quốc Trung -

Rất nhiều học viên của tôi đã hỏi tôi về tư duy của các doanh nhân thành công. Vâng, nếu họ là nhà văn thành công, họ chắc chắn có rất nhiều tư duy có thể được viết xuống thành sách cho các bạn để thảo luận. Nhưng hầu hết các doanh nhân mà tôi đã từng gặp trong cuộc đời của tôi, từ doanh nhân nhỏ đến các triệu phú, thường chỉ coi tư duy là yếu tố đứng thứ 2, ĐAM MÊ, trên thực tế, là tiêu chuẩn số 1 bắt buộc phải có của một triệu phú tự khởi nghiệp.

TẠI SAO?

1. Tư duy, tôi tin rằng có thể học được nhưng đam mê thì không.

2. Tư duy mang yếu tố logic trong khi Đam mê là cảm xúc. Khi bạn còn trẻ và muốn làm một doanh nghiệp, không có nhiều điều để suy nghĩ hay quyết định một cách quá logic mà những gì bạn cần là một khát vọng cháy bỏng để làm một cái gì đó lớn lao trong cuộc sống của bạn và cho gia đình của bạn

3. Khi bạn thất bại trong kinh doanh (bạn có thể thất bại vài lần, haha), TƯ DUY giúp bạn đi tiếp, nhưng trước đó, ĐAM MÊ giúp bạn đứng lên

4. TƯ DUY giúp bạn biết làm thế nào để lựa chọn đội nhóm tốt. ĐAM MÊ thu hút mọi người tham gia nhóm của bạn

5. Những người có TƯ DUY đúng đắn biết làm thế nào để tận dụng rủi ro; những người có niềm đam mê thường không sợ rủi ro.

Vì vậy, điều quan trọng nhất mà tôi học hỏi từ những triệu phú tôi đã gặp, Bạn PHẢI CÓ ĐAM ME TRƯỚC KHI HỌC HỎI THÊM VỀ TƯ DUY.

Lá Bài tarot của Blog này là THẰNG NGỐC: không biết về môi trường xung quanh của mình, thằng ngốc bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng cách đi lang thang vào trong đường ống ngầm. Hắn chưa có nhiều trải nghiệm với cuộc sống; do đó hắn không có sự sợ hãi.

Đọc thêm: Thực Phẩm cho Tư duy - Món 3

--- Nguyễn Quốc Trung ---

www.moneyrain.com.vn

www.facebook.com/trungmoneyrain

BÀI MỚI NHẤT