BÀI NỔI BẬT

FOOD FOR THOUGHT - DISH 3

FOOD FOR THOUGHT - DISH 3 THỰC PHẨM cho TƯ DUY - MÓN 3 (Tiếng Việt ở dưới)

I had a talk with my friends in school. One of them told me her problems that she has broken up with her ex-boyfriend 1 year ago. But at that time, she was having a long business trip abroad and they broke up through phone, not face-to-face communication. Although there is no more regret in the relationship with that man, she still feels something unsolved.

Later, there are a few good guys taking care of her, want to be in the serious relationship with her. But with the burden in the heart, she feels that she is not ready for any new relationship. She tries to work harder, goes to office at 8am and does not go home till 9pm, trying to forget that uncomfortable thought.

I asked “Why don’t you just call him, asking for a proper appointment. Two of you can settle down a lot of misunderstanding and relief the emotion burden for both?”

She said “But, my EGO….”

Most of the time, the only one who hurts you is yourself, do you know that? You have set your own protection layer over your fear of being unlove. And because of that thick layer, you can never welcome another person who may love you wholeheartedly.

P/S: Three of swords in the deviant moon tarot featuring a girl with the heart torn by three swords. She may have been betrayed in love or relationship. But she looks away from the edge of the swords, avoids understanding the true course of problem, uses her hands to check whether the pain is real or just her imagination. And they bleed her to death.

Read more: Food for thought - Dish 2

------------------------------------------------------------------

Tôi đã nói chuyện với nhóm bạn bè của tôi ở trường. Một trong số họ nói với tôi vấn đề của mình rằng cô ấy đã chia tay với bạn trai cũ của mình 1 năm trước. Nhưng tại thời điểm đó, cô ấy đã có một chuyến công tác dài ở nước ngoài và họ chia tay qua điện thoại, không phải nói chuyện mặt đối mặt. Mặc dù không còn gì hối tiếc trong mối quan hệ với người đàn ông đó, cô vẫn cảm thấy một cái gì đó chưa được giải quyết.

Sau đó, có vài người tốt chăm sóc cô ấy, muốn ở trong mối quan hệ nghiêm túc với cô ấy. Nhưng với gánh nặng trong lòng, cô ấy cảm thấy rằng mình chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào mới. Cô cố gắng làm việc nhiều hơn, đi đến văn phòng lúc 8 giờ sáng và không về nhà cho đến 9 giờ tối, cố gắng để quên những cảm xúc bất an đó.

Tôi hỏi: "Tại sao cậu không gọi anh ta, yêu cầu cho một cuộc hẹn thích hợp. Hai đứa có thể giải quyết rất nhiều sự hiểu lầm và giảm gánh nặng cảm xúc cho cả hai? "

Cô nói: "Nhưng, cái tôi của tôi ...".

Phần lớn các trường hợp, chỉ có một người làm tổn thương bạn là chính bạn, bạn có biết điều đó không? Bạn đã thiết lập lớp bảo vệ của riêng bạn từ sợ hãi và lo lắng khi không được yêu thương. Và vì lớp bảo vệ mặt nạ dày đó, bạn không bao giờ có thể chào đón một người khác có thể yêu bạn hết lòng.

P / S: “Ba thanh kiếm” trong bộ bài của tôi gồm có một cô gái với trái tim bị giằng xé bởi ba thanh kiếm. Cô ấy có thể đã bị phản bội trong tình yêu hay mối quan hệ. Nhưng cô ấy nhìn tránh khỏi cạnh của thanh kiếm, trốn tránh nguồn gốc thật của vấn đề, một tay sờ thử vào mũi kiếm để xem là thật hay là mơ, là đau thương hay tưởng tượng. Và ba thanh kiếm làm cô chảy máu cho đến chết.

Đọc thêm: Thực Phẩm cho Tư duy - Món 2

--- Nguyễn Quốc Trung ---

www.moneyrain.com.vn

www.facebook.com/trungmoneyrain

Tags:

BÀI MỚI NHẤT