BÀI NỔI BẬT

FOOD FOR THOUGHT - DISH 1

FOOD FOR THOUGHT - DISH 1

THỰC PHẨM cho TƯ DUY - MÓN 1 - (Tiếng Việt ở dưới)

A lot of people coming to my events and ask: - Why doesn't success come to me? I used to have a poor childhood, my parents didn't have enough money to support my study.My career, I built it all by myself. I have worked hard, I am consistent in pursuing my dream, I treat people well. But still now I don't have FINANCIAL FREEDOM. Why am I so UNLUCKY? IF YOU WERE ME, WHAT WOULD YOU TELL THEM? I told them that they had the wrong motivation to pursue happiness and success. If you want to become rich because you are poor, you will use the negative cause for a postive outcomes. Another casual example is a lady keep dating with many guys, complaining that all guys are bad and no one loves her wholeheartedly. In the past, this lady may have a painful break-up or divorce and she uses that painful memory as motivation for pursuing happiness. Rất nhiều người đến với sự kiện tôi từng tổ chức và hỏi: - Tại sao thành công không đến với tôi? Tôi đã từng có một tuổi thơ nghèo, cha mẹ tôi không có đủ tiền để hỗ trợ việc học hành của tôi . Ngay cả sự nghiệp của mình, tôi đã xây dựng tất cả một mình. Tôi đã làm việc chăm chỉ, tôi kiên định trong việc theo đuổi giấc mơ của tôi, tôi đối xử với mọi người tốt. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn không đạt được tự do tài chính. Tại sao tôi lại không may mắn đến vậy? NẾU LÀ BẠN, BẠN SẼ TRẢ LỜI HỌ NHƯ THẾ NÀO?

Tôi đã nói với họ rằng họ đã có động lực sai khi theo đuổi thành công và hạnh phúc. Nếu bạn theo đuổi giàu có vì tuổi thơ nghèo khó, ban đang dùng nguồn gốc năng lượng tiêu cực để theo đuổi kết quả tích cực. Một ví dụ đời thường hơn là một người phụ nữ, hẹn hò với rất nhiều người đàn ông, than phiền rằng không có người đàn ông nào là tốt và yêu cô ý thật lòng. Có thể cô ý đã từng có một cuộc chia tay hay li dị trong đau thương, và cô ý đã dùng cái ký ức đau buồn đó làm động lực để theo đuổi hạnh phúc

--- Nguyễn Quốc Trung ---

www.moneyrain.com.vn

www.facebook.com/trungmoneyrain

Tags:

BÀI MỚI NHẤT