Nguyễn Quốc Trung

"Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nếu có sản phẩm dịch vụ tốt thì nên khuyến khích các khách hàng trở thành cổ đông và xây dựng lộ trình IPO/Listing cho doanh nghiệp"

Sau thời gian học tập và làm việc tại Singapore, Trung quay trở về Việt Nam năm 2009

với mong muốn chia sẻ

các chiến lược, tư duy và đồng hành cùng các học viên trong lĩnh vực

tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân

Đào tạo vàTư vấn
Lộ Trình IPO/ Niêm Yết
(CFM - From Zero to IPO)
Đào tạo và Tư vấn
Quản trị vốn trong đầu tư tài chính cá nhân
(MONEYosophy)
Đào tạo và Tư Vấn
Quản trị danh mục
đầu tư chứng khoán
(APM -
Alchemist Portfolio Management )
NHV_0220 (1).jpg
34308700_1889282577760352_9171809769055322112_o.jpg
what-is-portfolio-management-definition-and-example.jpg