CFMglobal Pre-reading

Các hội viên vui lòng đọc kĩ các nội dung dưới đây TRƯỚC KHI tham dự các khóa học CFMglobal.

Các nội dung này là kiến thức căn bản làm nền tảng cho các kiến thức chuyên sâu được chia sẻ tại 3 ngày của chương trình, các hội viên/ học viên/ cổ đông CFMgroup được khuyến khích đọc kĩ và có thể trao đổi, giao lưu, QnA về các nội dung này trong group chat nội bộ của lớp.

 

Các nội dung dưới đây đã được đơn giản hóa dưới góc nhìn cá nhân của NQT, chỉ có giá trị tham khảo và áp dụng trong khi học chương trình CFMglobal. Các quan điểm này KHÔNG phải là một tài liệu pháp lý hay chuyên môn, học viên được yêu cầu đọc thêm các tài liệu chuyên ngành hoặc tham khảo luật sư, chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên sâu khi bắt đầu triển khai chính thức công việc huy động vốn. Học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm khi áp dụng các thông tin dữ liệu trong website này vào hoạt động thực tế.

MỤC LỤC: (click vào các nội dung cụ thể để đọc)

 1. So sánh án hình sự và án dân sự trong các giao dịch kinh doanh.

 2. Tội hình sự mà những doanh nhân triển khai huy động vốn hay vô tình vướng phải do thiếu kiến thức pháp lý: Huy động vốn trái phép & Lợi dụng tín nhiệm/ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 3. So sánh 2 hình thức gọi vốn hay bị chủ dự án và nhà đầu tư nhầm lẫn: Huy Động Vốn Cộng Đồng (Community Funding) và Huy Động Vốn Đám Đông (Crowd Funding)

 4. Thế nào là một người giàu dưới góc nhìn của giới tài chính ngân hàng và cách người giàu đầu tư tài chính? (bài dịch từ Bloomberg)

 5. Tài sản chỉ là giấy? Góc nhìn của giới tài chính. (bài dịch từ Investopedia và Wikipedia)

 6. Evangelism Marketing – Vai trò của nhà truyền đạo trong doanh nghiệp (bài dịch từ Wikipedia).

 7. Cổ Phần – Cổ Phiếu, Mệnh Giá – Thị Giá của cổ phiếu, Vốn Điều Lệ - Vốn Hóa Thị Trường của một công ty cổ phần

 8. Thuế TNCN do chuyển nhượng CP, góc nhìn từ công ty kiểm toán Grant Thornton

 

---------------------------------------------

1. Vụ Án Hình Sự và Vụ Án Dân Sự

1. Quan hệ pháp luật bị vi phạm:

- Ở vụ án dân sự: Các quan hệ giữa các chủ thể hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm được pháp luật dân sự bảo vệ.

- Ở vụ án hình sự: Chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, lợi ích của Nhà nước, tổ chức, trật tự pháp luật được pháp luật hình sự bảo vệ.

2. Thời hiệu

Thời hiệu để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự:

- Giao dịch dân sự vô hiệu: 02 năm

- Tranh chấp hợp đồng: 03 năm

- Bồi thường thiệt hại: 03 năm

- Chia di sản: 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản.

- Xác nhận quyền thừa kế của người yêu cầu hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác: 10 năm

- Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại: 03 năm

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Tội phạm ít nghiêm trọng: 05 năm

- Tội phạm nghiêm trọng: 10 năm

- Tội phạm rất nghiêm trọng: 15 năm

- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: 20 năm

3. Cơ quan tiến hành tố tụng:

- Tòa Án dân sự và Viện Kiểm Sát đối với án Dân Sự

- Cơ quan điều tra (công an), Viện kiểm sát và tòa án hình sự đối với vụ án hình sự

4. Người tham gia tố tụng

Với vụ án dân sự:

- Đương sự: Nguyên đơn; Bị đơn; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Người yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc dân sự;

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

- Người làm chứng;

- Người giám định;

- Người phiên dịch;

- Người đại diện.

Với vụ án hình sự:

- Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;

- Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp;

- Người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, bị hại;

- Đương sự: Nguyên đơn dân sự; Bị đơn dân sự; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;

- Người làm chứng, người chứng kiến;

- Người giám định;

- Người định giá tài sản;

- Người phiên dịch, người dịch thuật;

- Người bào chữa;

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự;

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố;

- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phạm tội, người đại diện khác.

5. Thỏa thuận và hòa giải:

Vụ án Dân sự: Đương sự có quyền thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải và tạo điều kiện thuận lợi để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự.

Vụ án Hình Sự: Người bị buộc tội không có quyền thỏa thuận với các chủ thể tham gia tố tụng khác. Người bị buộc tội không có quyền hòa giải với người bị hại

6. Kết quả của một vụ án:

Vụ án Dân Sự(Điều 11. Các phương thức bảo vệ quyền dân sự) Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền: 1. Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình. 2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm. 3. Buộc xin lỗi, cải chính công khai. 4. Buộc thực hiện nghĩa vụ. 5. Buộc bồi thường thiệt hại. 6. Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền. 7. Yêu cầu khác theo quy định của luật.

Vụ án Hình sự: Hình phạt chính là hình phạt bắt buộc áp dụng đối với người phạm tội và được Tòa án tuyên độc lập đối với mỗi tội phạm cụ thể. Hình phạt chính bao gồm: cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; trục xuất; tù có thời hạn; tù chung thân; tử hình.

Hình phạt bổ sung, là hình phạt có tính chất hỗ trợ cho hình phạt chính, hình phạt bổ sung không được áp dụng độc lập mà chỉ được áp dụng kèm theo hình phạt chính. Nếu như đối với mỗi tội phạm chỉ được áp dụng một hình phạt chình đối với hình phạt bổ sung có thể được áp dụng một hoặc nhiều chứ không chỉ có một. Khoản 2 Điều 28 Bộ luật Hình sự quy định 7 loại hình phạt bổ sung: cấm đảm nhệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế, tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản; phạt tiền, khi không áp dụng hình phạt chính; trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

---------------------------------------------

2. Dấu Hiệu Huy Động Vốn Trái Phép và Lợi Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản.

1. Các hình thức huy động vốn công ty cổ phần được phép triển khai.

Nội dung dưới đây xin được copy 100% từ web www.luatthanhthai.vn, link gốc

          1.1 Huy động vốn góp ban đầu.

          Để thành lập CTCP, nguồn vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định để hình thành công ty. Mỗi cổ đông là chủ sở hữu của công ty và chịu trách nhiệm hữu hạn trên trị giá số cổ phần mà họ nắm giữ. Do đó, khi thành lập, công ty cổ phần phải huy động vốn góp của các cổ đông sáng lập. Pháp luật quy định các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán. Như vậy, tối thiếu, các cổ đông phải cùng nhau năm giữ 20% số cổ phần dự tính phát hành; số cổ phần còn lại sẽ được phát hành để huy động đủ số vốn điều lệ.

          Việc huy động vốn góp ban đầu giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn chủ động sử dụng nguồn vốn; không bị phụ thuộc vào bên ngoài.

           1.2. Chào bán cổ phần (tăng vốn điều lệ)

          Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Kết quả của việc chào bán cổ phần sẽ đảm bảo huy động vốn điều lệ trong quá trình thành lập công ty; hoặc sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty trong trường hợp công ty đang hoạt động.

          Chào bán cổ phần được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

          – Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

          – Chào bán ra công chúng

          – Chào bán cổ phần riêng lẻ

          Chào bán cổ phần giúp doanh nghiệp thu được lượng vốn lớn để mở rộng và phát triển doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp tăng lượng vốn lớn để thực hiện các dự án có quy mô lớn.

           1.3. Phát hành trái phiếu.

         Theo Luật chứng khoán năm 2006 thì trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

           Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

          Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong khoảng thời gian với một lợi tức nhất định và quan hệ giữa người sở hữu trái phiếu với công ty là quan hệ giữa chủ nợ với con nợ.

            Lưu ý: Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty.

           CTCP có quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

         Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có thể chuyển thành cổ phần vào một thời điểm được xác định trước trong tương lai. Loại trái phiếu này có đặc điểm là được trả một mức lãi suất cố định. Trái phiếu chuyển đổi cho phép tổ chức phát hành vay vốn với một chi phí thấp trong hiện tại; đồng thời có thể hoán chuyển khoản nợ đó thành vốn cổ phần trong tương lai.

          1.4. Huy động vốn từ tín dụng Ngân hàng

          Tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất. Thông qua hình thức này, các CTCP có thể có được các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng được nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

          Hình thức tín dụng ngân hàng có ưu điểm nổi trội hơn so với huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu như khi vay vốn ngân hàng nếu đến hạn trả nợ công ty chưa có khả năng trả thì có thể xin gia hạn nợ, nhưng nếu công ty phát hành trái phiếu thì phải có nghĩa vụ hoàn trả các khoản lãi và gốc khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

          Tuy nhiên, để huy động vốn thông qua hình thức ngân hàng, đòi hỏi công ty phải đáp ứng các điều kiện nhất định như có tình hình tài chính lành mạnh, có phương án sử dụng vốn khả thi và có tài sản đảm bảo cho khoản vay.

          LƯU Ý:  Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, chào bán cổ phần hay hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần

 

2. Dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

Điều 140* Luật hình sự 2015: 

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

Thủ đoạn gian dối, theo phân tích của www.luatminhkhue.vn là đưa ra thông tin giả (không đúng sự thật) nhưng làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Việc đưa thông tin giả có thể bằng nhiều cách khác nhau như lời nói, chữ viết, hành động để chiếm đoạt tài sản.

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

---------------------------------------------

3. Gọi vốn cộng đồng - Gọi vốn đám đông

1. Gọi vốn đám đông (crowdfunding) là hoạt động cung cấp vốn cho một dự án hoặc doanh nghiệp đến từ một đám đông các nhà đầu tư, thông thường qua nền tảng Internet. Các nền tảng gọi vốn đám đông (crowd funding platform) nổi tiếng trên thế giới phải kể đến www.kickstarter.com, www.indiegogo.com, www.gofundme.com v...v..

Do đặc thù hoạt động gọi vốn diễn ra online, gần như không có sự tương tác trực tiếp (offline) giữa nhà đầu tư và chủ dự án, các nhà đầu tư có thể biết được số tiền đã gọi và số lượng nhà đầu tư đã tham gia cấp vốn nhưng gần như không thể nắm được tiến độ hấp thụ vốn, cách thức sử dụng vốn của chủ dự án

2. Gọi vốn cộng đồng (community funding) là một khái niệm chưa phổ biến tại Việt Nam, thực tế là đa số các bài báo dịch từ tiếng Anh hiện giờ đánh đồng khái niệm này với gọi vốn đám đông (crowdfunding) vì cả 2 mô hình đều có 1 điểm chung đó là có số lượng đông các nhà đầu tư cá nhân tham gia góp vốn.

Tuy nhiên, gọi vốn cộng đồng có 1 số đặc điểm nổi bật sau:

- Nhà đầu tư thường đã có tương tác tài chính, tương tác trực tiếp với chủ dự án từ trước, cụ thể là đối tượng NĐT chủ yếu trong các mô hình gọi vốn cộng đồng bao gồm: Khách hàng, nhân sự trong công ty, nhà cung ứng, đại lý phân phối. Cũng chính vì đặc điểm này mà mô hình gọi vốn cộng đồng thường chỉ phù hợp cho các doanh nghiệp đã kinh doanh được trên 1 năm, có doanh thu bình quân trên 500.000 USD/ năm (khoảng hơn 10 tỷ VNĐ)

 

- Gọi vốn cộng đồng thường thông qua các buổi sự kiện offline tổ chức để giới thiệu dự án (pitching), pháp lý phổ biến nhất hiện tại tại bối cảnh thị trường Việt Nam là bán cổ phiếu riêng lẻ (issue/ resell shares), trái phiếu doanh nghiệp (corprate bonds), khoản vay chuyển đổi (convertible loans). (một số khách hàng có hỏi NQT về việc các công ty, đội nhóm coin tổ chức sự kiện để thu hút nhà đầu tư thì đó có phải là mô hình gọi vốn cộng đồng không? Về mặt mô hình tổ chức thì rất giống, tuy nhiên, việc chào bán coin tại Việt Nam là một mô hình đã bị nhà nước cấm từ năm 1/1/2018, vì thế trong bối cảnh Việt Nam, sẽ được NQT lưu ý là KHÔNG được phép áp dụng)

 

 

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

---------------------------------------------

4. Tiêu chí định nghĩa người "Giàu" và cách người giàu đầu tư tài chính.

Bài dịch từ Bloomberg: link bài viết gốc

ĐÂY LÀ SỐ TIỀN BẠN CẦN ĐỂ CÁC CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CÁ NHÂN NGHĨ BẠN THỰC SỰ GIÀU CÓ

Chú ý: trong bài viết nhắc đến khái niệm Ngân Hàng Cá Nhân (private bank), nhiều người nhầm lẫn khái niệm này với ngân hàng tư nhân. Ngân hàng cá nhân là 1 loại dịch vụ ngân hàng chuyên quản lý tài sản, tư vấn đầu tư cho những người giàu và siêu giàu trên thế giới, còn ngân hàng tư nhân thì có thể hiểu đơn giản là các ngân hàng không thuộc sở hữu của nhà nước.

Trong thời đại siêu giàu, thì để trở thành một người thực sự giàu có, bạn phải có ít nhất 25 triệu USD.

Ở những vùng đất giàu có như New York và London, giới 1% rên rỉ rằng sống với 500.000 USD/năm thật nghèo nàn. Với tài sản khoảng 40 triệu USD - nhưng cần phải chi cho các trường học tư thục, một retreat resort ở Hamptons (một bãi biển dành cho các triệu phú và tỉ phú ở Nam Carolina, New York, Mỹ) , một con ngựa và một tổ chức từ thiện cần chu cấp- một giám đốc quỹ đàu tư phòng hộ trong gameshow truyền hình "Billions" đã phải thốt lên: “Chết tiệt! Tôi đã phá sản rồi!”

Vì thế, câu trả lời thực sự là, tiêu chuẩn bí mật của một thế giới những người giàu có: 25 triệu USD.

Với tài sản 25 triệu USD đang nằm trong các khoản đầu tư mà các hạng mục đầu tư này kể cả có "đỏ sàn" trong vài quý, thậm chí 2 -3 năm thì bạn cũng không đổ một chút mồ hôi vì lo lắng. Với 25 triệu USD như vậy, có thể, bạn cũng chỉ đang mới bắt đầu giàu có.

Trong thời đại siêu giàu và siêu bất bình đẳng này, đó chỉ đơn giản là nơi người giàu bắt đầu và thực tế, đó là tấm vé đến nấc thang đầu tiên, thấp nhất của người giàu. Trên khắp hành tinh này, 25 triệu USD đại diện cho khối tài sản đa số mọi người không thể hình dung, nhưng với giới dịch vụ ngân hàng tư nhân (private bankers), số tiền đó chỉ đủ để mua các dịch vụ sơ cấp của họ.

Nếu gọi đó là "giàu hạng bình dân", vậy "giàu hạng thương gia" sẽ như thế nào? Hãy thử bắt đầu bằng 100 triệu USD. Còn muốn lên hạng "giàu hạng nhất" thì sao? 200 triệu USD. Vậy giàu đẳng cấp như chuyên cơ riêng? 1 tỷ USD!

-------------------------------------

Chúng ta đều biết rằng khoảng cách  giữa giàu và nghèo, và giữa người giàu và siêu giàu, đang ngày càng rộng, phần lớn là do thị trường có xu hướng tăng giá cổ phiếu liên tục (uptrend - bull market) và của cải tạo ra từ các doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế giới.

Có một thứ có thể ít rõ ràng hơn, ít nhất là bên ngoài giới tài chính, là các hạn mức tài sản đó có ý nghĩa và giá trị như thế nào đối với các chuyên viên ngân hàng, những người luôn kín đáo tìm kiếm cơ hội kiếm tiền từ khối tài sản đó.

Không có chuyên viên ngân hàng tư nào  lại nói rằng họ không quan tâm đến những khách hàng "chỉ có" vài triệu USD. Northern Trust Corp, công ty hợp tác với nhiều gia đình giàu có nhất thế giới, nhấn mạnh rằng trong những quý gần đây, hơn 50% khác hàng mới đã có tài sản có thể đầu tư trên 10 triệu USD. Nhưng để "nhắm tới phân khúc khách hàng cao nhất, các công ty đã nâng chuẩn đầu vào khách hàng", theo nhận định của Brent Beardsley, người phụ trách  mảng công việc liên quan đến quản lý tài sản toàn cầu của Boston Consulting Group. 

Thước đo cho giàu có đã thay đổi đáng kể trong hai thập kỷ qua. Năm 1994, khi Peter Charrington, giám đốc toàn cầu của khối khách hàng tư nhân của Citibank, lần đầu tiên gia nhập công ty, đã nói "3 triệu USD lúc ấy đã là một giá trị tài sản ròng cao trong toàn ngành, và bây giờ con số đó đã tăng lên đến 25 triệu USD sau 25 năm.”

----------------------------------------

Các nhà quản lý tài sản thích định hình loại khách hàng mà họ nhắm đến dựa trên loại dịch vụ mà khách hàng đó cần. Ví dụ, một cặp vợ chồng có bất động sản trị giá dưới 22 triệu usd, đồng thời nắm giữ phần lớn trong danh mục đầu tư đã được đa dạng hóa là các cổ phiếu được giao dịch công khai trên sàn đại chúng, thì có thể không cần nhiều đến các dịch vụ ủy thác quản lý tài sản. Vì tài sản 22 triệu USD đó có thể được chuyển đến tay người thừa kế mà không cần quá lo lắng về thuế di sản và quà tặng. (Mức khung sàn miễn thuế cho tặng tài sản tại Mỹ năm 2018 là 11.18 triệu USD, tăng từ mức 5.49 triệu USD năm 2018, và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2025)

Một gia đình giàu có hơn nhiều, với nhà cửa và ngoại tệ tại nhiều quốc gia có thể cần nhiều hơn đến dịch vụ quản lý dòng tiền,  cá nhân hóa các điều khoản cho vay thế chấp bất động sản, du thuyền, chuyên cơ riêng hay thậm chí dịch vụ vay thế chấp các tác phẩm nghệ thuật hoặc thế chấp bằng chính khoản đầu tư. Vì vậy, cũng hợp lý cho các khách hàng này khi cất giữ các khoản lợi nhuận này ở một quỹ tín thác, và người cố vấn là người được ủy thác.

Tại một ngân hàng cá nhân có chi nhánh  là một ngân hàng đầu tư, "đôi khi, ngân hàng đầu tư cộng tác với khách hàng của ngân hàng cá nhân để tái cấu trúc vốn cho công ty của khách hàng hoặc bán một bộ phận kinh doanh không cốt lõi để lấy tiền mặt, giúp một thành viên trong gia đình có thể thoái vốn", theo John Duffy, Giám đốc khối Quản Lý Tài Sản Ủy Thác của ngân hàng cá nhân JP Morgan Private Bank.

"Giàu có đôi khi khá phức tạp", theo Steven Fradkin, chủ tịch mảng quản lý tài sản quỹ Northern Trust. "Nhưng là một sự phức tạp đáng để có"

-------------------------------

Ủy quyền tối thiểu 25 triệu USD tài sản đầu tư cho một quỹ quản lý tài sản, và các nhà đầu tư như vậy thì thường làm việc với nhiều hơn một quỹ đầu tư, có thể giúp khách hàng này được tiết cận đến thông tin của các đợt IPO (chào bán cổ phiếu ra công chúng), và nếu sẵn sàng đầu tư 5 triệu USD, khách hàng còn có thể được vượt qua các rào cản quy định pháp lý để tiếp cận các buổi "chào bán riêng" (Chủ dự án trực tiếp tiếp cận các NĐT VIP để chào mua cổ phiếu sắp lên sàn - NQT)

Các nhà quản lý tài sản cấp cao còn mời khách hàng tham gia các sự kiện kết nối, nơi họ có thể giao lưu với những khách hàng ngang tầm tài chính.

Cách đây không lâu, diễn viên Lucy Liu của bộ phim "Điều Cơ Bản - Elementary" nổi tiếng, đã có phần diễn thuyết tại một buổi giao lưu ấm cúng được tổ chức bởi các nhà cố vấn tài chính và khách hàng của họ tại sự kiện UBS Wealth Management ở Mỹ. Tại Diễn Đàn các hoạt động từ thiện dành cho khách hàng của UBS năm 2017, cự VĐV quần vợt nhà nghề số 1 thế giới, Andre Agassi, đã chia sẻ về chiến lược đầu tư tác động (impact investing - đầu tư không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì các tác động và giá trị tạo ra cho thế giới - NQT), nội dung này cũng được chia sẻ bởi một khách hàng khác của UBS, đối tác cũ của Goldman Sachs, tỉ phú Mike Novogratz và vợ Sukey. Trong năm 2016, ngôi sao điện ảnh Hilary Swank, Adrian Grenier (trong phim Yêu Nữ Hàng Hiệu - NQT) và Kimbal Musk (em trai của Elon Musk) được mời đến chia sẻ tại nhà hàng Blue Hill ở Stone Barns; tổ chức phi lợi nhuận Stone Barns Center được thành lập bởi nhà từ thiện David Rockerfeller (thế hệ thứ 3 của tỉ phú, vua giàu mỏ John D. Rockerfeller) và con gái của ông Peggy Dulaney. 

Điều đó không có nghĩa là 25 triệu USD có thể mở ra mọi cánh cửa. Abbot Downing, chi nhánh của Wells Fargo dành cho các khách hàng siêu giàu, chỉ làm việc với các khách hàng có tối thiểu 50 triệu USD tài sản đầu tư hoặc 100 triệu USD tài sản ròng. Ascent Private Capital Management của USbank đưa ra tiêu chí mà theo như Martim De Arantes Oliveria, giám đốc văn phòng khu vực San Francisco, gọi là "Ranh giới tối thiểu", 75 triệu USD tài sản ròng đối với tài sản được truyền qua nhiều thế hệ. Đương nhiên là đôi lúc có ngoại lệ, ví dụ như bạn của khách hàng cũ đề cử hoặc một doanh nhân trẻ đầy triển vọng.

------------------------------------------------------

Cuộc cạnh tranh để giành quyền tư vấn, quản lý khối tài sản đó cho giới siêu giàu ngày càng khốc liệt. Phần lớn các khoản đầu tư đã được chuyển thành đầu tư chỉ số hàng hóa (commoditized - NQT, ví dụ như đầu tư chỉ số vàng, bạc, dầu thô, cà phê và đợi tăng giá rồi bán trên sàn hàng hóa) , tài sản đổ vào các sản phẩm đầu tư thụ động chi phí thấp và việc các khách hàng bị thiệt hại trong cuộc khủng hoảng 2007-2008 đã  làm nhà đầu tư tập trung vào việc bảo toàn của cải, thay vì đầu tư rủi ro. Chi phí pháp lý, công nghệ và  tuyển dụng nhân sự tài năng đã tăng lên, ngay cả khi lệ phí đang bị áp lực cạnh tranh giảm xuống. Các giám đốc với mối quan hệ với khách hàng hàng đầu công ty cũng đã rời đi để thành lập thương hiệu riêng và khách hàng có xu hướng trung thành với con người hơn là với công ty.

Donnie Ethier, giám đốc quản lý tài sản của Cerulli Associates cho biết, trong khi các ông chủ và bà chủ ngày càng già đi, các nhà quản lý tài sản đang làm việc để bán cho họ những “dịch vụ nhẹ nhàng hơn” như quản trị gia đình và chiến lược làm từ thiện. Ông nói: “Hai phần ba số nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao trở lên hiện trên 60 tuổi và trong nhiều trường hợp, sự tập trung thực sự của tài sản là ở những người trên 70 tuổi. Trong số 50 người giàu nhất theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg , khoảng 3/4 người trên 60 tuổi và 34% trong số đó trên 80 tuổi. Những người khoảng 30 tuổi trong top 50 tỉ phú chỉ bao gồm: Mark Zuckerberg, 34 tuổi và Yang Huiyan, 37 tuổi của Trung Quốc.

Các nhà quản lý tài sản đang nỗ lực để kết nối với cái gọi là “G2s, G3s, G4s” —các thế hệ con cháu của khách hàng hiện tại— và để thu hút sự giàu có của doanh nhân mới nổi. Vì vậy, thật hợp lý khi bạn bước lên tầng 21 của văn phòng Ascent ở San Francisco, bạn sẽ không được chào đón bởi những bức tường ốp gỗ gụ và thảm phương Đông. Không gian tràn ngập ánh sáng với chủ yếu là những bức tường kính, đồ nội thất màu trắng kiểu dáng đẹp, tác phẩm nghệ thuật từ các phòng trưng bày địa phương và tầm nhìn hướng ra mặt nước của Vịnh Đông, với đảo Treasure trong tầm mắt. Nếu Apple Inc. sản xuất đồ nội thất, bạn sẽ cảm thấy như ở nhà.

Theo xu hướng thời đại, các văn phòng của Ascent sẽ có cả một phòng gia đình, nơi người giữ trẻ của khách hàng đôi khi chăm sóc cho trẻ em trong khi các thành viên lớn tuổi hơn trong gia đình gặp gỡ nhau trong phòng họp. Các sử gia của Ascent có thể trình bày một đoạn lịch sử gia đình bằng cách sử dụng những bức ảnh cũ và để tạo niềm vui cho trẻ em, tổ chức một cuộc săn trứng Phục sinh mà  trong các quả trứng chứa một số tiền nhỏ, cùng với một ít truyền thuyết gia đình trong hình ảnh, chẳng hạn như ông bà của họ với chiếc xe hơi đầu tiên. (Các nhà quản lý tài sản cao cấp thuê rất nhiều sử gia ; Abbot Downing đã thuê các sử gia lâu năm cho  thương vụ búp bê nhượng quyền thương hiệu American Girl vào năm ngoái.)

Tất cả những thứ đó có thể khiến 1 khách hàng phải chi bao nhiêu? Mức phí có thể khác nhau nhiều giữa các công ty và ngay cả trong các gói dịch vụ cùng một công ty. Peter Rup, giám đốc điều hành của Artemis Wealth Advisors, cho biết những người giàu có dưới 100 triệu USD có thể trả từ 50 đến 100 điểm cơ bản (basis point - 1 thuật ngữ tài chính về lãi suất, phí quản lý hoặc hoa hồng ứng với 0.01% - NQT). Với tài khoản trên 100 triệu đô la, khách hàng có thể trả khoảng 40 điểm cơ bản và hơn 200 triệu đô la, khoảng 25 đến 30 điểm cơ bản cho những lời tư vấn đầu tư, Peter cho biết.

Với mức vài trăm triệu đô la, việc mở một văn phòng cho một gia đình có thể bắt đầu có ý nghĩa hơn. Fradkin của Northern Trust nói rằng khi một tài sản từ 500 triệu đến 1 tỷ USD hoặc hơn, một số khách hàng đã thành lập văn phòng riêng của họ — nhưng, ông nói thêm, họ vẫn dùng dịch vụ của ngân hàng rất nhiều.

Nhiều gia đình đang chọn tham gia vào các văn phòng đa gia đình. Các nguồn lực tổng hợp mang lại nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các giao dịch, tính kinh tế theo quy mô và ít xung đột lợi ích hơn từ các cố vấn mong muốn bán chéo sản phẩm. Các văn phòng đa gia đình có thể tính phí hàng năm tối thiểu. Tại TwinFocus Capital có trụ sở tại Boston , công ty tư vấn về tài sản đang quản trị khoảng 4,5 tỷ đô la, mức phí tối thiểu là 250.000 đô la, theo đồng sáng lập Paul Karger. Mức tối thiểu được nêu là 50 triệu đô la tài sản trong bảng cân đối kế toán, nhưng Karger thực sự muốn hướng tới khách hàng có hơn 100 triệu đô la. Nó thực tế hơn, với chi phí - trong đó lớn nhất là chi phí lương lao động, ông nói, vì để tuyển dụng và giữ chân nhân tài hàng đầu phải có chi phí cao hơn mức trung bình của ngành.

-----------------------------

Đó là cách đầu tư trực tiếp vào các công ty và các tòa nhà, nơi ranh giới giữa người giàu và người siêu giàu rõ ràng nhất. “Đây là một sự khác biệt về ngưỡng giữa những người giàu nhất thế giới, so với những người giàu bình thường, chứ chưa nói đến nhà đầu tư 401(k)" (401k là tên một quỹ hưu trí tại Mỹ, nhà đầu tư 401k là những người nhiều tuổi, có 1 khoản tiền lớn trong quỹ hưu trí và đem số tiền này đi đầu tư - NQT), theo nhận định của Duffy đến từ J.P Morgan Private Bank.  “Những đại gia tộc này đang đầu tư vào các công ty tư nhân, sở hữu một phần trăm cổ phần của công ty thay vì một cổ phiếu của một công ty đại chúng".

Để đáp ứng nhu cầu đó, các ngân hàng tư nhân và các văn phòng đa gia đình có thể cho phép khách hàng tiếp cận với các khoản đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân. Một số khách hàng của ngân hàng cá nhân đã đầu tư trực tiếp vào hệ thống nhượng quyền thương mại hạng sang của Peloton Interactive Inc (một hãng trang thiết bị phòng tậm gym), thông qua quan hệ đối tác giữa chi nhánh ngân hàng đầu tư và ngân hàng tư nhân. Các khách hàng này cũng đầu tư cùng với các nhà đầu tư tổ chức lớn trong thương vụ nhượng quyền thương mại Topgolf (một công ty trang thiết bị chơi golf công nghệ cao với các quả bóng golf được gắn chip siêu nhỏ với luật chơi riêng - NQT)

Cuối cùng thì, những nhà quản lý tài sản ưu tú nhất có thể cung cấp các bản báo cáo phân tích và dịch vụ đẳng cấp để giúp mảng tài chính phức tạp trong cuộc sống của khách hàng trở nên có thể quản trị được. ​Một nhà tư vấn được khách hàng tin tưởng ủy thác sẽ luôn hướng đến một mục tiêu quan trọng nhất cho khách hàng: NHẸ ĐẦU! 

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

---------------------------------------------

5. Tài sản chỉ là giấy?

Bài dịch từ investopedia: link bài viết gốc

Triệu phú giấy là ai?

Một triệu phú giấy là một cá nhân đạt được giá trị tài sản ròng cao (high networth - NQT) do sở hữu các tài sản có tổng giá trị thị trường lớn. Điều này thường xảy ra khi nhà đầu tư mua chứng khoán khả mại (marketable securities - các loại chứng khoán có tính thanh khoản cao trên thị trường - NQT) mà sau đó được chào mua với giá cao hơn nhiều trên thị trường tự do. Hiện tượng này tạo ra lợi nhuận trên giấy tờ sổ sách rất lớn (paper profit), tuy nhiên, sự giàu có của những nhà đầu tư này thường không đảm bảo cho đến khi các tài sản nắm giữ này được thanh khoản thành công và lãi vốn được chốt. Nếu không, khoản lãi vốn này có thể bị xóa sổ khi thị trưởng giảm.

Một điều quan trọng cần lưu ý là các triệu phú giấy không giống như các triệu phú thực sự - những người có hơn 1 triệu Usd tiền trong tài khoản ngân hàng. Điều này xảy ra vì lãi vốn đến từ sự tăng trưởng đột biến của một hoặc một vài loại chứng khoán có thể dễ dàng quay đầu mất giá sau đó.

Một số ví dụ về triệu phú giấy:

Xét tình huống có một nhà đầu tư giả định, trong giai đoạn bùng nổ bong bóng công nghệ những năm 1990, đã đầu tư mua cổ phiếu của các công ty khởi nghiệp công nghệ. Giả sử, toàn bộ các cổ phiếu này không hề được bán đi, nhà đầu tư này sẽ trở thành triệu phú giấy (ghi trên báo cáo môi giới) dù có rất ít tiền mặt trong tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, khi bong bóng dotcom vỡ, giá các cổ phiếu của các công ty công nghệ này sụp đổ, các các triệu phú giấy trước kia giờ đây lại thấy mình trở thành người nghèo, chỉ đơn thuần là sở hữu những mảnh giấy (tức chứng chỉ cổ phiếu) không còn trị giá hàng triệu usd mà thị trường trước đó tung hô.

Mô thức này tương tự xảy ra với các chủ sở hữu Bitcoin, những người đã thành triệu phú trên giấy (hoặc trên blockchain?) trong giai đoạn tăng trưởng phi mã cuối năm 2017. Nhưng nếu những người này không bán để chốt lời, hầu hết đều chứng kiến khối tài sản của họ bị xóa sổ khi giá giảm sốc thời kì đầu năm 2018. (theo dữ liệu trên coinmarketcap, cuối 2017 giá Bitcoin có giai đoạn lên đến gần 20.000 USD/BTC, tuy nhiên đến đầu năm 2018 đã có lúc xuống dưới 7.000 USD/BTC, thậm chí xuống hơn 3.000USD/BTC giữa năm 2019, tuy nhiên tại thời điểm bài viết này được dịch là cuối năm 2020, BTC ổn định ở giá 9.000 - 11.000 USD/ BTC - NQT)

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

---------------------------------------------

6. Evangelism marketing - Marketing truyền giáo

Bài dịch từ wikipedia: link bài viết gốc

Evangelist - Nhà Truyền Đạo 

Evangelist customer - Các khách hàng yêu quý, tin tưởng sản phẩm dịch vụ công ty đến mức tự nguyện đi lan tỏa, chia sẻ và thu hút khách hàng mới mà không cần được bất kì quyền lợi về tài chính hay quà tặng gì.

 

Marketing truyền giáo là một hình thức tiếp thị truyền miệng tiên tiến, trong đó các công ty phát triển những khách hàng tin tưởng mạnh mẽ vào một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đến mức họ cố gắng thuyết phục người khác mua và sử dụng nó. Các khách hàng trở thành những người ủng hộ tự nguyện, tích cực tuyên truyền quảng bá cho công ty.

Tiếp thị truyền giáo đôi khi bị nhầm lẫn với tiếp thị liên kết . Tuy nhiên, trong khi các chương trình tiếp thị liên kết chi trả quyền lợi ở dạng tiền hoặc sản phẩm, các nhà truyền đạo truyền bá các khuyến nghị và thu hút khách hàng mới cho công ty vì niềm tin thuần túy, không phải để nhận quyền lợi ở dạng hàng hoặc tiền. Đúng hơn, mục tiêu của người truyền đạo cho khách hàng chỉ đơn giản là vì họ thấy các sản phẩm dịch vụ này có giá trị và ý nghĩa với những người khác.

Việc những "nhà truyền đạo" cho doanh nghiệp này hoạt động hoàn toàn độc lập, họ trở thành những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Thực tế việc họ không được trả tiền hay liên quan trực tiếp đến một doanh nghiệp làm cho những quan điểm họ phát ngôn trở nên đáng tin hơn đối với cộng đồng.

Truyền giáo (evangelism)  xuất phát từ ba từ 'mang lại tin lành', và thuật ngữ tiếp thị này được rút ra từ ý nghĩa tôn giáo, khi người tiêu dùng bị thúc đẩy bởi niềm tin của họ vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ rao giảng trong nỗ lực chuyển đổi người khác cùng dùng sản phẩm dịch vụ đó cùng với họ.

Nhiều người tin rằng Guy Kawasaki , Giám đốc mảng tôn giáo hóa doanh nghiệp (Chief Evangelism Officer - NQT) của Apple Computer, là cha đẻ của tiếp thị truyền giáo. Trong cuốn sách "The Art of the Start và How to Drive Your Competition Crazy", Kawasaki nói rằng động lực thúc đẩy hoạt động tiếp thị truyền giáo chính là việc các cá nhân chỉ đơn giản là muốn biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Các khách hàng truyền giáo đưa ra các khuyến nghị của họ và thu hút khách hàng mới vì niềm tin thuần túy, không phải vì hàng hóa hay tiền bạc.

Cũng như vậy, trong quá trình hình thành và phát triển, cà phê Starbucks đã tạo cho mình một thương hiệu có vô số những người “nghiện” cà phê nặng. John Writer Smith là một trong số những người nghiện đó, nhưng đặc biệt hơn, anh đã có một bộ sưu tập công phu về những chuyến viếng thăm các cửa hàng Starbucks vòng quanh thế giới. John đã thưởng thức hương vị cà phê thơm ngon của Starbucks tại 4.500 cửa hàng tại Bắc Mỹ và 213 địa điểm khác ở các châu lục. John cẩn thận lưu lại những khoảnh khắc ấy bằng hình ảnh và cả ngày tháng ghé thăm để đăng trên trang web riêng StarbucksEverywhere.net. Trang web này luôn nằm trong top 10 của Google khi bạn tìm kiếm từ “Starbucks” và nghiễm nhiên trở thành công cụ quảng cáo miễn phí cho nhãn hiệu cà phê này.

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

---------------------------------------------

7. Cổ phần - Cổ Phiếu - Mệnh Giá và Thị Giá

Cổ phần:

Trong Luật doanh nghiệp 2014, không có định nghĩa chính xác cổ phần là gì. Tuy nhiên cổ phần được quy định rõ nhất trong phần vốn điều lệ của công ty cổ phần:

Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

Căn cứ vào quy định trên, ta có thể hiểu cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ. Những cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần gọi là các cổ đông.

– Giá trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phần) do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần.

– Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách cổ đông công ty bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không.

Cổ phiếu:

Theo Khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp 2014, Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Theo khoản 2 Điều 10 Luật chứng khoán 2006. Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam (10.000 VNĐ)

Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

– Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dânGiấy chứng minh nhân dânHộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

– Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

– Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);

– Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

– Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Khái niệm cổ phần và cổ phiếu được hiểu và dùng khá lộn xộn trong bối cảnh tại Việt Nam, các học viên tại CFMglobal được khuyên là chỉ nên để cổ phần và cổ phiếu có mệnh giá bằng nhau theo luật là 10.000 VNĐ để tránh các nhầm lẫn sau này trong quá trình làm thủ tục.

Thị giá cổ phiếu: là giá giao dịch, mua bán cổ phiếu trên thị trường vào một thời điểm xác định. 

Thị giá cổ phiếu có thể bằng, thấp hơn, hoặc cao hơn mệnh giá và giá trị sổ sách của cổ phiếu. 

Vốn điều lệ trong công ty cổ phần:

  Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Để đơn giản, các anh chị có thể dùng công thức VĐL = Số lượng Cổ phiếu x Mệnh giá

Giá trị vốn hoá thị trường (tiếng Anh: market capitalisation, hoặc rút ngắn market cap, còn gọi là giá trị theo thị trường chứng khoán) là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết.

Để đơn giản, các anh chị có thể dùng công thức VHTT = Số lượng Cổ phiếu x Thị giá

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

---------------------------------------------

8. Thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng vốn và chứng khoán (cổ phiếu)

Bài viết được copy từ website của công ty kiểm toán Grant Thornton Vietnam: Link gốc

Những thay đổi quan trọng trong các năm qua và đề xuất sắp tới

 

Thế nào là thu nhập từ chuyển nhượng Vốn?

Thu nhập từ chuyển nhượng Vốn của cá nhân là khoản thu nhập cá nhân đó nhận được từ:

 • Chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh

 • Chuyển nhượng chứng khoán (CK), bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ, v.v.

Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Cá nhân cư trú:

 • Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Thuế TNCN đổi với chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH không thay đổi kể từ Thông tư 111/2013/TT-BTC ban hành năm 2013 đến nay.  Cụ thể, thuế TNCN phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 20%.  Trong đó, thu nhập tính thuế chính là giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

 • Chuyển nhượng chứng khoán

Đối với hoạt động chuyển nhượng CK, có sự thay đổi trong cách tính thuế và thuế suất.  Cụ thể:

Từ 01/10/2013 đến 30/06/2015:

Thuế TNCN phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 20%.  Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng CK được tính bằng giá bán CK trừ giá mua và các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.

Cá nhân chuyển nhượng CK phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.  Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

Từ 01/07/2015 đến nay:

Năm 2015, Thông tư 92/2015/TT-BTC được ban hành có hiệu lực từ 01/07/2015, sửa đổi quy định trước đó về cách tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng CK của cá nhân cư trú, cụ thể: Cá nhân chuyển nhượng CK nộp thuế TNCN theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng CK từng lần, chứ không phải 20% trên thu nhập tính thuế như trước kia.

Tóm lại, trước 01/07/2015, các giao dịch chuyển nhượng CK trong năm của nhà đầu tư (NĐT) đều tạm khấu trừ thuế 0,1% trên giá trị chuyển nhượng, sau đó cuối năm NĐT quyết toán lại toàn bộ hoạt động đầu tư trên thị trường CK của mình, nếu không có thu nhập, thì không phải nộp thuế, và được hoàn lại số thuế đã tạm khấu trừ.  Nếu NĐT không đăng ký phương pháp nộp thuế 20% trên thu nhập, thì khoản thuế bị khấu trừ, tạm nộp 0,1% là không được hoàn do không quyết toán lại.  Tuy nhiên, từ 01/07/2015, chỉ còn một cách tính thuế duy nhất đối với hoạt động chuyển nhượng CK là NĐT phải nộp 0,1% trên giá chuyển nhượng CK từng lần và cuối năm không quyết toán lại.  Như vậy, dù cuối năm khi tính toán lại, NĐT bị lỗ trên thị trường chứng khoán, thì vẫn phải nộp thuế TNCN (do đã tạm nộp 0,1% cho từng lần chuyển nhượng).

Cá nhân không cư trú: thuế TNCN trên thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chứng khoán đều là 0,1% trên toàn bộ giá chuyển nhượng.

Đề xuất của Bộ Tài chính

Dựa trên thực tế thực hiện, Bộ Tài chính cho biết, các NĐT thường kê khai giá chuyển nhượng rất thấp (kê khai giá chuyển nhượng “khống”, thấp hơn giá thực tế) dẫn đến lợi nhuận thấp để nộp thuế ít đi, hoặc thậm chí kê khai chuyển nhượng lỗ để không phát sinh số thuế phải nộp.  Do đó, dẫn đến tình trạng Nhà nước bị thất thu thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng vốn và CK chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch tại sở giao dịch do rất khó kiểm soát giá chuyển nhượng và chi phí liên quan do NĐT tự kê khai.

Nhằm hạn chế việc thất thu ngân sách nêu trên, tháng 08/2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ sửa đổi quy định về cách tính thuế và thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú và không cư trú.  Cụ thể, nghĩa vụ thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn được đề nghị là 1% trên toàn bộ giá chuyển nhượng.  Với đề xuất này, Bộ Tài chính muốn đảm bảo nhà nước sẽ thu được thuế từ các giao dịch chuyển nhượng vốn, từ đó hạn chế thất thu ngân sách.  Tuy nhiên, đề xuất lại tạo ra sự không bình đẳng thuế suất giữa chuyển nhượng vốn (thuế suất 1%) và chuyển nhượng chứng khoán (thuế suất 0.1%).  Việc thuế suất TNCN đánh trên hoạt động chuyển nhượng vốn cao gấp 10 lần so với hoạt động chuyển nhượng CK sẽ dẫn đến khả năng NĐT tìm cách lách luật.  Cụ thể, bên chuyển nhượng vốn sẽ tìm cách chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần để được hưởng mức thuế suất thấp hơn.  Như vậy, dự thảo này chưa thật sự đưa ra giải pháp triệt để giải quyết tình trạng thất thu thuế hiện nay.

Năm 2018, Bộ Tài chính lại có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế TNCN, v.v. (dự án Luật), trong đó đề xuất áp dụng cùng một mức thuế suất cho cả thu nhập từ chuyển nhượng vốn và từ chuyển nhượng CK chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch tại sở giao dịch là 2% trên giá chuyển nhượng.  Như vậy, mức thuế suất 0,1% chỉ còn áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng CK đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch. 

Có thể thấy dự Luật mới này của Bộ Tài chính giải quyết được vấn đề bất bình đẳng thuế suất giữa chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng CK chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch tại sở giao dịch so với đề xuất trước đây (2017), tuy nhiên lại gây nên nhiều ý kiến không đồng tình từ phía các chuyên gia kinh tế, NĐT do đưa ra mức thuế suất cao hơn hẳn (từ 1% lên 2%) so với các đề xuất trước đây.

Góc nhìn từ Grant Thornton Vietnam

Chúng tôi luôn theo dõi và thấu hiểu các chính sách thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng vốn và chứng khoán qua các thời kỳ. Chính phủ luôn có những chính sách phù hợp để tạo ra sự “bình đẳng và thuận lợi” cho người nộp thuế và đảm bảo nguồn thu ngân sách. Các phương pháp tính thuế đều được xem xét và áp dụng cho các thời kỳ: Thuế khoán trên giá trị giao dịch và Thuế trên phần lợi nhuận của nhà đầu tư.

Một vấn đề nên được xem xét là liệu có sự “khác biệt” giữa “Vốn” góp trong công ty TNHH và “Vốn” trong công ty cổ phần hay không? Sự khác biệt đó như thế nào để tạo ra cách tính thuế TNCN khác nhau trên cùng một hoạt động chuyển nhượng. “Vốn” trong công ty cổ phần có khác biệt với “Vốn” trong công ty TNHH, công ty cổ phần đã có cổ phiếu giao dịch tại sàn chứng khoán? Có phải chăng là “Vốn” của nhà đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch được “ưu đãi” về cách tính thuế (0,1% trên giá trị giao dịch)?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các chính sách thuế về việc chuyển nhượng vốn và cổ phiếu trong các bài viết tiếp theo.

 

Tác giả: Nghiêm Xuân Hồng Ân – Trưởng phòng cấp cao Dịch vụ tư vấn thuế, Công ty Grant Thornton Việt Nam.

CLICK ĐỂ QUAY LẠI MỤC LỤC>>

 

Call

HP: (+84) 988 605 887

 

Follow me


 • Facebook Classic

©  2013 - 2020

by Nguyen Quoc Trung.