21/03/2019

Tác giả:

Trong quá trình tư vấn và đào tạo cho hơn 300 doanh nghiệp và nhà đầu tư về việc huy động vốn cộng đồng cũng như việc rót vốn vào các dự án gọi vốn cộng đồng, có một vấn đề chung nảy sinh giữa 2 nhóm này đó là họ đều cần thống nhất một hệ thống đánh giá chung đẻ dựa và...

Please reload

Call

HP: (+84) 988 605 887

 

Follow me


©  2013 - 2020

by Nguyen Quoc Trung.