NGUYỄN QUỐC TRUNG

(RYAN NGUYỄN)

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) - Latrobe University - Australia. 

Cử nhân quản trị kinh doanh ( BA) - Edith Cowan University - Australia.

Chủ tịch HĐQT công ty CFMinvestment, một công ty đại chúng đã nộp hồ sơ đăng ký giao dịch sàn chứng khoán UPCoM tháng 11 năm 2019.

 

Công ty CFMinvestment được kiểm toán 6 tháng 1 lần bởi các công ty kiểm toán lớn nhất thế giới như Deloitte (Big4), BDO (Big5).

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần MOVE, đơn vị đã gọi vốn cộng đồng nửa triệu USD để mời tỉ phú Richard Branson (Virgin Group) về Việt Nam giao lưu với cộng đồng 5000 chủ doanh nghiệp năm 2015

Tác giả của 3 cuốn sách được bán gần 5000 bản trên toàn quốc:

- Tôi Đi Tìm Tôi (chủ đề tâm lý học hành vi)

- MONEYosophy Tiền và Tâm lý (chủ đề tài chính cá nhân)

- Huy Động Vốn Cộng Đồng (chủ đề tài chính doanh nghiệp)

GÓC NHÌN & QUAN ĐIỂM

Call

HP: (+84) 988 605 887

 

Follow me


  • Facebook Classic

©  2013 - 2020

by Nguyen Quoc Trung.