Nguyễn Quốc Trung

"Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam nếu có sản phẩm dịch vụ tốt thì nên khuyến khích các khách hàng trở thành cổ đông của doanh nghiệp"

Sau thời gian học tập và làm việc tại Singapore, Trung quay trở về Việt Nam năm 2009

với mong muốn chia sẻ

các chiến lược, tư duy và đồng hành cùng các học viên trong lĩnh vực

tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân

Đào tạo vàTư vấn
Chiến Lược Tài Chính Doanh Nghiệp
(Corporate Finance Management - CFM)
Đào tạo và Tư vấn
Quản trị vốn trong đầu tư tài chính cá nhân
(MONEYosophy)
Đào tạo Nhân Bản Chuỗi

Call

HP: (+84) 988 605 887

 

Follow me


  • Facebook Classic

©  2013 - 2020

by Nguyen Quoc Trung.