Nguyễn Quốc Trung

"Tôi cam kết chia sẻ cùng các hội viên #CFMGlobal toàn bộ các công cụ tài chính và pháp lý đã giúp tôi gọi vốn cộng đồng thành công hàng triệu USD!

Sau thời gian học tập và làm việc tại Singapore, Trung quay trở về Việt Nam năm 2009

với mong muốn chia sẻ

các chiến lược, tư duy và đồng hành cùng các học viên trong lĩnh vực

tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân

Đào tạo vàTư vấn
Huy Động Vốn Cộng Đồng
(Community Funding Mastery - CFM)
Đào tạo và Tư vấn
Quản trị vốn trong đầu tư tài chính cá nhân
(MONEYosophy)
Đào tạo Nhân Bản Chuỗi

Call

HP: (+84) 988 605 887

 

Follow me


  • Facebook Classic

©  2013 - 2020

by Nguyen Quoc Trung.